Antyspam
ARTYKUŁY OGŁOSZENIA FIRMY

Napoje chłodzące dla pracowników

ponad rok temu    2.06.2016
Redakcja
komentarzy 0 ocen 8 / 100%
A A A
 fot. fotolia.pl

Czy pracodawca ma obowiązek zakupić dla pracowników biurowych napoje chłodzące w okresie letnim?

 

Sprawę wydawania pracownikom napojów chłodzących reguluje rozporządzenie z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. Zapisy dotyczące wydawania napojów są następujące:

Pracodawca zapewnia napoje pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10°C lub powyżej 25°C, na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28°C.
Pracodawca zapewnia pracownikom napoje w ilości zaspokajającej potrzeby pracowników, odpowiednio zimne lub gorące w zależności od warunków wykonywania pracy, a w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 - napoje wzbogacone w sole mineralne i witaminy.
Posiłki i napoje wydawane są pracownikom w dniach wykonywania prac uzasadniających ich wydawanie.
Napoje powinny być dostępne dla pracowników w ciągu całej zmiany roboczej.

Napoje chłodzące przysługują wszystkim pracownikom, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy - w tym pracownikom biurowym. A więc, jeżeli w konkretnych dniach temperatura w biurze przekracza 28°C, to w tych dniach należy pracownikom wydawać napoje chłodzące. Jeżeli pracownicy wykonują pracę na otwartej przestrzeni, to w dniach, gdy temperatura otoczenia przekracza 25°C należą im się napoje chłodzące.
Pamiętać należy, że napoje powinny być dostępne, bez ograniczenia ilościowego, dla pracowników w ciągu całej zmiany roboczej, a to oznacza, że podczas wykonywania czynności na otwartej przestrzeni pracownik powinien mieć napoje chłodzące przy sobie - czyli należy wydawać mu wodę mineralną w butelce o takiej pojemności, aby wystarczyło wody na cały czas przebywania poza biurem.
Sposób wydawania pracownikom napojów chłodzących powinien być ustalony przez pracodawcę, po skonsultowaniu z przedstawicielami związków zawodowych (Kodeks pracy art. 23711a) i zapisany w zakładowym regulaminie pracy.

Podstawa prawna: 
Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie  profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60, poz. 279) - § 4 ust. 1 i 2, § 6 ust. 1 i 3.

Krzysztof Michał Hajdasz
Główny Specjalista ds. BHP

+ 8 głosów: 8 (100%) 0 -
dodaj zdjęcia Masz swoje autorskie zdjęcia? Dodaj je do naszego tekstu.